Terwijl het bedrijfsleven Business Intelligence en Data Science al jarenlang omarmd heeft, is de Life Sciences-sector, en meer specifiek de farmaceutische industrie, nog aan haar proefstuk toe. Ook binnen de biowetenschap wordt er steeds meer gezocht naar data-inzichten –en systemen die het hoofd kunnen bieden aan uitdagingen binnen geneesmiddelenontwikkeling en patiëntenzorg.

Het is nog een schoorvoetend proces, maar als je het ons vraagt is Life Sciences een van de sectoren die het meest hunkert naar zo’n ‘datatransformatie’. Denk maar aan de rijkdom aan onderzoekinzichten die hieruit voort kan stromen, of de verhoogde efficiëntie van geneesmiddelenontwikkeling –en productie. Evolueren we mogelijk naar een toekomst waar kanker wordt genezen door robots?!

Ervan uitgaan dat dit ‘versneld leren’ zal toegepast worden met louter het doel een nobele maatschappelijke impact te maken, zou natuurlijk een beetje eigen zinsbedrog zijn – de wereld bestaat uit meer dan regenbogen en lolly’s. Het is niet ondenkbaar dat Life Sciences-firma’s de mogelijkheden gaan inzetten om hogere opbrengsten te halen.

(Qlikview Server 11, Oracle SQL, Microsoft T-SQL, SSIS, IIS, Datavault, Qlikview SAP BW, Qlikview Salesforce, Qlik Web Connectors (Google Analytics), Informatica Powercenter, Qlik IIS AccessPoint, JMeter)