Artsen-Zonder-Grenzen

 “Artsen zonder Grenzen” is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging.
Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Door eigen teams te sturen (artsen, verpleegkundigen en andere specialisten) kan Artsen zonder Grenzen zo snel en effectief mogelijk handelen. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geven zij ter plaatse directe steun aan de bevolking.
In 1999 ontving Artsen zonder Grenzen de Nobelprijs voor de Vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood.
(bron: website Artsen Zonder Grensen / Médecins Sans Frontières , Doctors without Borders)
Voor meer informatie https://www.artsenzondergrenzen.nl/geven-als-bedrijf